Apie projektą

Projektu "Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų (JPSPP) teikimo modelio diegimas Plungės, Mažeikių ir Tauragės savivaldybėse" LT03-1-SAM-K01-005) siekiama teikti jaunimo poreikius atitinkančias kokybiškas ir prieinamas sveikatos priežiūros paslaugas bei paskatinti jaunus žmones rinktis sveikesnį gyvenimo būdą.
Siekiant numatytojo tikslo jaunimui (14–29 m.) bus teikiamos palankios, konfidencialios paslaugos, padedančios stiprinti psichinę ir fizinę sveikatą, bus prisidedama prie sveikos gyvensenos įpročių skatinimo, siekiant sumažinti jaunų žmonių sergamumą bei tikslingai spręsti jaunimui susirūpinimą keliančias problemas. Projekto metu bus įgyvendintas JPSPP modelio algoritmų (alkoholio vartojimo prevencija, depresijos prevencija, seksualinio smurto prevencija, valgymo sutrikimų prevencija) įdiegimas Plungės, Tauragės ir Mažeikių savivaldybėse, įdarbinant koordinatorius ir psichologus kiekvienoje savivaldybėje bei organizuojant supervizijas, tarpinstitucinio bendradarbiavimo ir jaunimo mokymus bei renginius.
Investuojant į sveikatos priežiūrą ir sveiko gyvenimo būdo skatinimą mažinama ir susirgimų rizika. Tikėtina, kad ateityje sumažės išlaidos skirtos sveikatos priežiūrai, nes bus greičiau diagnozuojamos ligos ir mažiau susirgimų. Įvykdant šias projekto veiklas bus platinama informacija ir apie JPSPP koordinacinio centro veiklą.

Algoritmai, diegiami kiekvienoje iš projekte dalyvaujančių savivaldybių:

1. Lytiškai plintančių infekcijų ir neplanuoto nėštumo prevencija,
2. Psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencija,
3. Alkoholio vartojimo prevencija,
4. Depresijos prevencija,
5. Savižudybių ir savižalos prevencija,
6. Sveikatos sutrikimų, susijusių su antsvoriu ir nutukimu prevencija,
7. Seksualinio smurto prevencija,
8. Valgymo sutrikimų prevencija.

Projekto partneriai:

Plungės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras
Mažeikių rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras
Tauragės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras

Projektas finansuojamas 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės (toliau - EEE) finansinio mechanizmo ir Bendrojo finansavimo (Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos EEE ir (arba) Norvegijos finansinių mechanizmų programoms finansuoti) lėšos. Paramos intensyvumas - 100% tinkamų finansuoti išlaidų. Projektui skirta 259 089,60 EUR parama, iš kurių iki 220 226,15 eurų yra mechanizmų lėšos ir iki iki 38 863,45 eurų yra bendrojo finansavimo lėšos.

Paramos suma, tenkanti kiekvienam Projekto partneriui:

Plungės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biurui - 94 594,98 EUR.
Mažeikių rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biurui - 82 116,92 EUR.
Tauragės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biurui - 83 377,70 EUR.

Projekto įgyvendinimo terminas: 2021 m. kovo 18 d. - 2023 m. kovo 18 d.

Diegiamo modelio tikslas – teikti poreikius atitinkančias kokybiškas ir prieinamas jaunimui palankias sveikatos priežiūros paslaugas bei paskatinti jaunus žmones rinktis sveikesnį gyvenimo būdą.

Modelio uždaviniai:

·       koordinuoti JPSPP teikimą savivaldybėje, vykdant koordinacinio centro veiklą;

·       gerinti specialistų ir jaunimo sveikatos koordinatorių kompetencijas;

·       stiprinti jau egzistuojančių, jaunimui paslaugas teikiančių institucijų tinklą;

·       teikti jaunimui palankias kompleksines paslaugas savivaldybėse.